موقعیت:
شهید مهدی عین اللهی

شهید مهدی عین اللهی

شهید مهدی عین اللهی

 مسئول مخابرات گردان

 

 

نظرات (1)

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0