موقعیت:
شهید سید جمال قریشی

شهید سید جمال قریشی

شهید سید جمال قریشی

 مسئول تبلیغات گردان

 

 

    خاطرات  


مسئول تبليغات گردان بود . بسيار مخلص و با تقوا ، با صداي اذان ايشان صبح ها براي نماز صبح به حسينيه گردان مي رفتيم. در عمليات کربلاي يک مرحله اول هنگامي که گردان ، پياده در حال برگشتن از خط بود ايشان را ديدم که بلند بلند گريه مي کرد و زمزمه هايي با خود داشت مبني بر اينکه چرا توفيق شهادت نصيبش نشده است. اين حال گريه و تضرع او در حال حرکت ما را هم شديدا" تحت تاثير قرار داد به نحوي که اين صحنه را هرگز فراموش نمي کنم . ايشان با تمام وجود عاشق شهادت بود و آخر نيز به آرزوي خود رسيد.

 


«لطفا اطلاعات خود در مورد اين بخش را برای سايت ارسال کنيد»

نظرات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0