تاریخچه لشگر ده حضرت سیدالشهدا (ع)

اين يگان به عنوان تيپ 210 حضرت سيدالشهداء(ع) در اوايل فروردين سال15/1/ 1361 با عنايت الهي و با حضور جمعي از بهترين و مجربترين كادرهاي سپاه تهران وفرماندهاني از تيپ محمد رسول الله و موافقت فرماندهي كل سپاه وباحكم فرماندهي منطقه 10 سپاه تهران(برادر داود كريمي)، بنام شهيد بزرگوار محسن وزوائي صادر و اين تيپ به عنوان يكي ديگر از يگانهاي رزم سپاه پاسداران تاسيس و وارد عرصه نبرد حق عليه باطل از سپاه تهران و در كنار تيپ 27 محمد رسول الله(ص) قرار گرفت.

عقبه اين تيپ در منطقه جنوب در پادگان دوكوهه واقع در انديمشك و در جوار تيپ حضرت رسول قرار گرفت . تشكيل تيپ سيدالشهداء(ع) همزمان با شروع عمليات بيت المقدس گرديد كه در تاريخ هفدهم فروردين ماه همان سال در جلسه اي فوق العاده با حضور احمد متوسليان(فرمانده تيپ محمد رسوال الله(ص)، شهيد ابراهيم همت ،محسن وزوايي علي اصغر رنجبران(جانشين تيپ سيدالشهداء) و تني چند از كادر هاي اصلي دو تيپ سيدالشهداء(ع) و محمد رسول الله(ص) بنا به پيشنهاد برادر احمد متوسليان مبني بر در پيش بودن عمليات وبه منظور تقويت بيشتر تيپ محمد رسول الله(ص) و موافقت مجموع نفرات مقرر شد تيپ سيدالشهداء(ع) با تيپ محمد رسول الله(ص) در هم ادغام شوند. اين دو تيپ در مجموعه ادغامي عمليات بيت المقدس را با موفقيت به انجام رساند و بعد از آن به ماموريت جنوب لبنان اعزام شدند و شهادت محسن وزوايي در عمليات بيت المقدس و اسارت برادر احمد متوسليان در بيروت و ضرورت ايجاد يك تيپ رزمي مستقل باعث گرديد كه در شهريور 1361 تيپ سيدالشهداء(ع) با فرماندهي برادر حاج علي موحد دانش مجدداً راه اندازي و شروع به فعاليت نمايد .

movahed77

سردارشهید حاج علیرضا موحد دانش اولین فرمانده تیپ سیدالشهداء(ع)

 

در اين مرحله تيپ با راه اندازي چهار گردان پياده و گردانهاي پشتيباني(توپخانه . ادوات . پدافند .مهندسي .تخریب ،بهداري . مخابرات و…) از تهران به مقصد جبهه هاي مرزي عازم اسلام آباد غرب گرديد و پادگان الله اكبر را به عنوان عقبه خود انتخاب نمود . در مدت فرماندهي شهيد حاج علي موحد ،سازماندهي،آموزش و تامين نيازمنديهاي اوليه تيپ انجام گرديد و تيپ ماموريت پدافندي عمليات مسلم ابن عقيل درمنطقه عمومي سومار را به عهده گرفت و تا آذر ماه 61 فرماندهي تيپ را به عهده داشت.از آذر ماه سال 1361 فرماندهي تيپ سيدالشهداء(ع) به عهده شهيد كاظم نجفي رستگار قرار گرفت كه ايشان تا آبان ماه 1363 فرماندهي تيپ را به عهده داشتند

10b

سردارشهید حاج کاظم رستگار فرمانده تیپ سیدالشهداء(ع)

 

در اين مدت شهيد رستگار ضمن تقويت و استحكام سازمان تيپ و تغيير توانمندي تيپ از يك سازمان نوپا و پدافندي، تيپ را در عملياتهاي والفجر مقدماتي – والفجر يك – والفجر دو –والفجر چهار و عمليات خيبر شركت داده و توانمندي تيپ را به حدي از قدرت رسانده كه به عنوان يكي از تيپ هاي عملياتي برتر در سازمان سپاه مطرح گرديده و قدرت فرماندهي و توان نيرويي آن دشمن را به هراس واميدشت. از آبان ماه 1363 فرماندهي تيپ به عهده برادر محمد خزاعي قرار مي گيرد كه در اين زمان جبهه هاي ايران با ركود عملياتي مواجه بوده و تنها يك عمليات بدر در زمان فرماندهي برادر خزاعي انجام مي شود كه در اين عمليات تيپ سيدالشهداء( ع) به عنوان احتياط قرار مي گيرد . در خرداد ماه 1364 فرماندهي تيپ به برادر علي فضلي واگذار مي گردد

00ss12

سردارجانباز حاج علی فضلی فرمانده لشگرده سیدالشهداء(ع)

 

و ايشان علي رقم مجروحيتهاي مكرر و مصدوميتها و معلوليتهاي شديد در جبهه هاي نبرد ،تا بهمن ماه 1376 فرماندهي لشكر را به عهده داشته است . با توجه به توان رزمي و عملياتي و استعداد و همچنين حماسه آفريني هاي تيپ سيدالشهداء(ع) در عرصه هاي نبرد و در جهت تقويت و گسترش سازمان رزمي و لياقتها و شايستگيهاي تيپ ، در تاريخ 28 خرداد ماه 1365 و با تصويب فرماندهي محترم كل سپاه از تيپ پياده به لشكر ارتقاء و تغيير سازمان داد .
راوی: محمد فلکی

عملياتها

تعداد كل ماموريتها

مدت درگيري

تعداد گردانهاي پياده در خط

طول خط و حد واگذاري شده

عملياتهاي آفندي

22 عمليات

724 شبانه روز

212 گردان

132 كيلو متر

عملياتهاي پدافندي

17 عمليات

1803 شبانه روز

91 گردان

97 كيلو متر

مجموع ماموريتهاي لشكر

39 عمليات

2527 شبانه روز

303 گردان

229 كيلو متر


نظرات (1)

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0