تاريخچه گردان هميشه پيروز حضرت علي اکبر (ع)

گردان حضرت علي اکبر (ع) يکي از گردان هاي اصلي تيپ 10 حضرت سيدالشهداء (ع) بود که همزمان با تشکيل اين تيپ سرافراز پا به عرصه وجود نهاد . تا قبل از عمليات بيت‌المقدس و تحولات گسترده در جبهه‌ها، تيپ 27 محمد رسول‌الله(ص) محل اعزام نيروهاي سپاهي و بسيجي از استان تهران بود. با توجه به تحولات و پيشرفت‌هاييکه در اين برهه از تاريخ دفاع مقدس با گسترش عملياتها به‌ويژه عمليات فتح المبيندر جبهه‌هاي حق عليه باطل به وقوع پيوسته بود.

حجم نيروهاي اعزامي از استان تهران وشهرستان هاي تابعه افزايش چشم‌گيري پيدا کرد. مسئولين در پي افزايش يک يگان بهاستان تهران بر آمدند که برادر بزرگوار مرحوم حاج داود کريمي فرمانده سپاه منطقه10 استان تهران در فروردين‌ماه 1362 برادر محسن وزوايي يکي از فرمانده هان گردانتيپ 27 محمد رسول‌الله (ص) را به‌عنوان فرمانده تيپ سيدالشهدا (ع) انتخاب و باتعداد چهار نفر ديگر از برادران (برادر حسين خالقي-شهيد علي‌اصغر رنجبران و...) بههمراه يک استيشن و با صدور تنها يک حکم بدون پشتوانه قرارگاه خاتم (ص) راهي مناطقجنوب نمود. با توجه به اينکه تأسيس تيپ، راه‌کارهاي خاص خود را داشت و فرماندهانقرارگاه خاتم در جريان اين انتخاب نبودند و همچنين با توجه به اينکه پيش بيني شدهبود تا تيپ جديد، نيرو امکانات خود را از تيپ محمد رسول‌الله تأمين کندفلذا تصميم گرفته شد که تأسيس اين تيپ به بعد از عملياتي که در پيش بود (بيت‌المقدس)موکول شود. (شرح ماوقع در کتاب همپاي صاعقه شرح داده‌شده) در حين اين عمليات برادرمحسن وزوايي شهيد و مابقي آن چهار نفر هم مجروح و در نتيجه موضوع تيپ در همان شروعکار منتفي مي‌گردد. در شهريورماه همان سال برادر شهيد حاج علي موحد با حکم فرماندهسپاه و فرمانده قرارگاه خاتم و با امکاناتي که از سپاه تهران تأمين مي‌شود، درپادگان امام حسين (ع) با چهار گردان بنام هاي گردان قمر بني‌هاشم (ع)- گردان علي‌اکبر(ع) گردان علي‌اصغر (ع) و گردان حضرت قاسم و تعدادي از رده‌هاي پشتيباني رزم تشکيلو پس از سازمان‌دهي اوليه از پادگان امام حسين (ع) تهران عازم مناطق مياني شده وعقبه اين تيپ در پادگان الله‌اکبر در شهر اسلام‌آباد غرب و منطقه مأموريتي تيپ درسومار منطقه عمومي گيسکه قرار مي‌گيرد
گردان حضرت علي اکبر از شهريور 61 تا شهريور 67 در اکثر ماموريت هاي تيپ سيدالشهداء (ع) حضوري موثر و تعيين کننده داشت ودر اين مدت در 35 ماموريت آفندي و پدآفندي شرکت نموده و شهداي بسياري را تقديم اسلام عزيز کرده است که از ميان آنها مي توان به شهيد عزيز حاج علي گروسي، شهيد عزيز عليرضا آملي،شهيد سرافراز مسلم اسدي و.... اشاره نمود.
دوران فعاليت گردان حضرت علي اکبر را مي توان به دو دوره ي کلي تقسيم بندي نمود:
الف- قبل از عمليات عاشوراي 3 در سال 64 که اطلاعات دقيقي از آن دوره در دسترس نيست.
ب- بعد از عاشوراي 3

در دوره نخست گردان حضرت علي اکبر (ع)در ماموريت هاي زير شرکت داشت:
1- پدآفند منطقه عملياتي مسلم ابن عقيل
2- عمليات والفجر مقدماتي
3- عمليات والفجر 1
4- عمليات والفجر 2
5- عمليات والفجر 4
6- عمليات خيبر در دو مرحله
در ضمن در اين دوران گردان حضرت علي اکبر(ع) يک مرحله نيز در گردان فرات (يگان دريايي) ادغام مي شود.

در دوره دوم نيز گردان در عمليات هاي زير شرکت نموده است:
1- حضور غير مستقيم در عمليات عاشوراي 3 با مامور شدن فرمانده و کادر گردان به ,واحد عمليات تيپ سيدالشهداء (ع) در مرداد 64 (فرماندهي گردان در اين مقطع بعهده شهيد جعفر محمدي و معاونين ايشان بترتيب برادر ان حاج حميد تقي زاده و حاج عباس رنجي بودند.)
2- اجراي عمليات پدآفندي در جزيره مجنون (شمالي) به مدت 25 روز در مهر 64
3- اجراي عمليات آفندي آبي خاکي در جزيره ام الرصاص (والفجر 8) به فرماندهي حاج ابوذر خدا بين و جانشيني برادر تقي زاده در بهمن 1364
4- اجراي عمليات پدآفندي در محور کارخانه نمک شهر فاو به مدت 25 روز در فروردين و ارديبهشت 1365 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني حاج عباس رنجي.
5- شرکت در عمليات سيدالشهداء (ع) در فکه در تاريخ 13 ارديبهشت 65 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده .
6- شرکت در پدآفند منطقه عمليات سيدالشهدا ء (ع)در دو محور فکه و تلمبه خانه.
7- شرکت در عمليات محور شرهاني پيچ انگيزه در ارديبهشت 64 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني شهيد آملي.
8- شرکت در پدآفند خط رودخانه گاو ي قبل از عمليات کربلاي 1 در مهران.
9- شرکت در دو مرحله عمليات کربلاي1 در محور هاي رودخانه گاوي و قلاويزان به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني شهيد اجاقي در تير ماه 65.
10- اجراي عمليات پدآفندي در منطقه عملياتي کربلاي 2 (حاج عمران)، شهريور 65.
11- آمادگي براي حضور در عمليات کربلاي 4 .
12- شرکت در مراحل اول، دوم و سوم عمليات کربلاي 5 در منطقه شلمچه دي و بهمن 65.
13- شرکت در مرحله تکميلي عمليات کربلاي 5 در اسفند 65.
14- اجراي عمليات پدآفندي در منطقه شلمچه فروردين 66.
15- شرکت در عمليات کربلاي 8 در منطقه شلمچه در ارديبهشت66.
16- اجراي عمليات پدآفندي در منطقه کربلاي 8 در ارديبهشت66.
17- اجراي عمليات پدآفندي در منطقه سر دشت – ارتفاعات شهيد زين الدين در تير 66.
18- اجراي عمليات آفندي نصر 4 در منطقه ارتفاعات دوقلو ماووت عراق در تير 66.
19- اجراي عمليات پدآفندي در جزيره مجنون (شمالي) به مدت 30 روز در مهر 66
20- اجراي عمليات آفندي بيت المقدس 2 در منطقه ماووت عراق ارتفاعات قميش در دي 66.
21- اجراي عمليات آفندي بيت المقدس 6 در منطقه ارتفاعات شيخ محمد در ارديبهشت 67.
22- شرکت در دفاع سراسري جاده اهواز – خرمشهر مرداد 67.
23- اجراي عمليات آفندي الغدير در شلمچه مرداد 67.
24- شرکت در عمليات پاکسازي محور مهاباد- بوکان در شهريور 67.

 


نظرات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0